logo

CyberLab

Chúng tôi đang nỗ lực ngày đêm để mang tới cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt mang thương hiệu Việt Nam. Một trong những ý tưởng điên rồ nhưng chúng tôi tin bằng nỗ lực, sức trẻ, chúng tôi sẽ thành công.
[email protected]
+84 0989333333

Trọng tâm phát triển của CyberLab

Chúng tôi tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ chuyên nghiệp về an toàn thông tin

m

Sản phẩm

Đẩy mạnh R&D chuyên sâu, làm chủ, chuyển giao công nghệ lõi về an toàn thông tin để phát triển sản phẩm thương hiệu Việt Nam.

m

Dịch vụ

Sử dụng sức mạnh, kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia để cung cấp các dịch vụ an toàn thông tin uy tín và chuyên nghiệp

m

Giải pháp

Hỗ trợ cho khách hàng xây dựng các quy trình, thủ tục và triển khai các giải pháp an toàn thông tin toàn diện và hiệu quả

Tại sao cần phải đặc biệt chú trọng vào an toàn thông tin ?

Mất ATTT (lộ lọt dữ liệu quan trọng, website bị tấn công, mã độc phá hủy hệ thống,…) là nguy cơ hiện hữu với bất kỳ tổ chức cá nhân nào.

Hãy cùng tìm hiểu

Quy trình làm việc của CyberLab

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các bước để bảo đảm chất lượng của sản phẩm và dịch vụ cung cấp ra thị trường

Khảo sát

Nhận yêu cầu của khách hàng và tiến hành khảo sát hiện trạng để có các đánh giá, tư vấn chuẩn xác và phù hợp

Đánh giá

Thực hiện quá trình đánh giá hay triển khai sản phẩm vào hệ thống theo đúng các tiêu chí và phạm vi yêu cầu.

Tư vấn

Tư vấn khuyến nghị cho khách hàng về các vấn đề liên quan tới an toàn thông tin để sớm khắc phục kịp thời

Tái đánh giá

Luôn luôn thực hiện tái đánh giá với dịch vụ hay sản phẩm sau khi đã cung cấp hay khuyến nghị cho khách hàng